Yksilö- pari- ja muut terapiat

Yksilöterapia

Koetko ahdistusta, uupumusta, masennusta, pelkoja tai neuvottomuutta? Oletko tyytymätön elämääsi tai puuttuuko siltä suunta? Haluatko toteuttaa unelmasi?

Yksilöterapia auttaa, jos elämässäsi on tapahtunut pieniä tai suuria ongelmatilanteita, joiden yli pääseminen yksin tuntuu vaikealta. Yksilöterapiasta on hyötyä myös, jos sinulla on unelma, jonka haluaisit saavuttaa.

Yksilöterapiassa kuljetaan kohti muutosta, hyvää elämää ja yhdessä ammattilaisen kanssa asetettuja tavoitteita. Opit ymmärtämään tunteitasi, käyttäytymistäsi ja itseäsi paremmin. Terapian tavoitteena on päästä ongelmien yli, oppia ennaltaehkäisemään niitä ja parantaa toimintakykyäsi hyvän elämän ja unelmien saavuttamiseksi.

Pariterapia

Onko parisuhteessasi uskottomuutta, puhumattomuutta, ratkaisemattomia riitoja, läheisyyden tai hellyyden puutetta, välinpitämättömyyttä, eropohdintoja tai vanhemmuuden ristiriitoja? Tuntuuko, että olette ajautuneet umpikujaan?  

Parisuhteessa molempien pitää voida hyvin. Pariterapiassa käsitellään molempien osapuolten toiveita ja odotuksia toistensa suhteen luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Tavoitteena on avata parisuhteen solmut ja luoda pysyvä yhteys toiseen.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Tuntuuko työsi haastavalta tai kuormittavalta? Ratkaisukeskeisen työnohjauksen tavoitteena on etsiä myönteisiä keinoja selvitä elämän ja työelämän asettamista haasteista. Työnohjauksessa havaitaan ongelmat ja muutetaan ne mielekkäiksi haasteiksi ja tavoitteiksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan uusia toimintamalleja ja otetaan käyttöön erilaisia työkaluja.

LogoArt-taideterapia

Maalaaminen ja muu taiteellinen työskentely tekee ihmiselle hyvää. LogoArt-taideterapian avulla voit purkaa jännityksiä, avata elämän solmukohtia, hahmottaa tulevaa, virkistyä ja lisätä iloa elämääsi.
Työskentelytilanteessa olet läsnä hetkessä ja voit tutkia omaa elämääsi taiteen keinoin. Terapiassa ei pyritä taiteelliseen lopputulokseen, vaan keskitytään luovaan prosessiin. Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei tarvita.

Päihdeterapia

Päihdeterapia on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat päihteiden aiheuttavan hankaluuksia ihmissuhteisiin ja huonontavan elämänlaatua. Päihdeterapiaan voi hakeutua yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa.

Päihderiippuvaisille tulee usein kohta elämässä, missä motivaatio aloittaa ongelman hoitaminen kohoaa poikkeuksellisen korkealle. Tällaisen korkean motivaation kohdalla on mahdollista tukea toipumisen käynnistymistä nopealla ja intensiivisellä työskentelyllä.


 
Erilaisia terapiapalveluja Terapiakeskus Manuellessa tarjoavat:
 
Miia Mattila seksuaaliterapia, päihdeterapia
Hiia-Maarit Tikka psykoterapia, yksilö- ja pariterapia, päihdeterapia, ratkaisukeskeinen työnohjaus, LogoArt-taideterapia


> Katso yhteystiedot
> Lue myös psykoterapiapalveluistamme!